Anketa: Mapiranje kulturnih potreba lokalnih zajednica obodnih delova Novog Sada


Projekat „Odiseja 2021 – faza 1“ fokusiran je na mapiranje društvenih zajednica i grupa iz obodnih delova Novog Sada, na istraživanje kulturnih potreba svake zajednice i prikupljanje priča ljudi iz lokalnog konteksta, a u cilju boljeg razumevanja, animiranja i uključivanja u budući međunarodni projekat VOXcity.

Radi što kvalitetnijeg mapiranja kulturnih potreba lokalne zajednice pokrenut je Upitnik za potrebe projekta „Odiseja 2021 – faza 1“ namenjen svim žiteljima/kama obodnih delova Novog Sada (Klisa, Rumenka, Futog, Rakovac…), kako bi se prikupile informacije o nematerijalnom kulturnom nasleđu, što je uvertira za međunarodni VOXcity projekat.

Mapirajući i istražujući specifične resurse i specifične kulturne potrebe svake zajednice, stiče se uvid u moguć pristup umetničkog procesa rada svakoj zajednici. Takođe, kroz aktivnosti projekta se prikupljaju lične priče članova svake mapirane zajednice, čime se daje vidljivost marginalizovanim glasovima i omogućava dublje povezivanje između svih članova jedne zajednice.

Projekat „Odiseja 2021 – faza 1“ realizuje udruženje Kulturni kutak „Negovanje tradicija u Vojvodini“, a podržan je od strane Grada Novog Sada na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa.