Анкета: Мапирање културних потреба локалних заједница ободних делова Новог Сада


Одисеја 2021

Пројекат „Одисеја 2021 – фаза 1“ фокусиран је на мапирање друштвених заједница и група из ободних делова Новог Сада, на истраживање културних потреба сваке заједнице и прикупљање прича људи из локалног контекста, а у циљу бољег разумевања, анимирања и укључивања у будући међународни пројекат VOXcity.

Ради што квалитетнијег мапирања културних потреба локалне заједнице покренут је Упитник за потребе пројекта „Одисеја 2021 – фаза 1“ намењен свим житељима/кама ободних делова Новог Сада (Клиса, Руменка, Футог, Раковац…), како би се прикупиле информације о нематеријалном културном наслеђу, што је увертира за међународни VOXcity пројекат.

Мапирајући и истражујући специфичне ресурсе и специфичне културне потребе сваке заједнице, стиче се увид у могућ приступ уметничког процеса рада свакој заједници. Такође, кроз активности пројекта се прикупљају личне приче чланова сваке мапиране заједнице, чиме се даје видљивост маргинализованим гласовима и омогућава дубље повезивање између свих чланова једне заједнице.

Пројекат „Одисеја 2021 – фаза 1“ реализује удружење Културни кутак „Неговање традиција у Војводини“, а подржан је од стране Града Новог Сада на Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области нематеријалног културног наслеђа.