Više od 200 polaznika prošlo kroz stručne obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“


mogućnosti finansiranja putem eu fondova

Stručne obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ namenjene nevladinim organizacijama iz oblasti kulture, slobodnim umetnicima i radnicima u kulturi, u organizaciji Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine, završene su za ovu godinu.

Tokom tri godine, od kako se realizuju, ove obuke pohađalo je 200 polaznika, predstavnika umetničke scene i kreativnih industrija. Do sada je opredeljeno 3 miliona evra iz EU fondova za projekte organizacija iz Novog Sada koji se realizuju na inicijativu i u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.

Glavni cilj obuke bio je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuke polaznici su imali priliku da razvijaju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Obuke predstavljaju nastavak saradnje Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ sa nezavisnom i vaninstitucionalnom umetničkom scenom na teritoriji Novog Sada, kao i rad na razvojnim procesima kroz edukaciju o finansiranjima iz fondova Evropske unije, kao i o proceduri apliciranja i pisanja projekata.